Experimentalní pavilon pro Galerii Jaroslava Fragnera

Čerešně - Photo
Experimentalní pavilon pro Galerii Jaroslava Fragnera, FOTO: Alex timpau

EXPERIMENTALNÍ PAVILON PRO GALERII JAROSLAVA FRAGNERA

 

Místo: Praha, Česká Republika
Typ: Pavilon v prostoru
Velikost:

Hrubá zastavěná plocha: 35 m2

Tým: Shota Tsikoliya

Spolupráce: Imro Vaško, Ateliér Architektura III UMPRUM, Lenka Tsikoliya, Tadeáš Klabán

 

 

 

 

 

 

 

Experimentální pavilon je testem strategie programovatelného ohybu, která přináší možnost dosáhnout komplexních geometrií z jednoduchých typizovaných elementů pomocí metod výpočetního navrhování. Skrze nepravidelné vrstvení dýhových pásů autor programuje následný ohyb struktury, která se sama tvaruje do optimální formy. Kombinace ohýbaných a natažených prvků uchovává v sobě napětí, což přispívá ke zvýšení tuhosti struktury.

Autor aplikuje tento přistup v návrhu pavilonu, umístěného v okolí Betlémské kaple. Prostorové rozvržení pavilonu reaguje na tvar kašny a tvoří dohromady s ní jednotnou kompozici.                 

 

 

Experimental Structure Čerešně
Foto: jíří stráka

Celkový tvar struktury je definován programovanou kombinací použitých prvků, není však zcela předvídatelný, jelikož jeho části jsou v různé míře vystavené vlivům počasí. Přirozené změny a deformace, charakteristické pro použitý materiál, bukovou dýhu, nejsou nežádoucí, ale naopak určují chování celé struktury. Flexibilní ukotvení jednotlivých prvků umožňuje postupnou deformaci částí pavilonu vlivem změn prostředí.

Geometrie pavilonu vychází z jednoduchých pravidel konfrontovaných s nepředvídatelným vlivem prostředí. Použité postupy dovolují zvýraznit a posílit nepravidelnosti materiálu a promítnout je na celkový architektonický návrh.

 

 

Experimental Structure Čerešně
Foto: jíří stráka

 

 

Experimental Structure Čerešně
Diagram: Shota tsikoliya
Experimental Structure Čerešně
Diagram: Shota tsikoliya