Kavárna Kontejner

KAVARNA KONTEJNER ORTENOVO NAMESTI
KAVÁRNA KONTEJNER; foto: peter Fabo

KAVÁRNA KONTEJNER 

 

Místo: Praha, Česká republika
Typ: novostavba, dočasná stavba
Velikost: podlahová plocha: 90 m2
Klient: B&M Gastro s.r.o.
Tým: COLLARCH - Ondřej Janků, Shota Tsikoliya

 

V srdci Prahy 7 na Ortenově náměstí vyrostla dočasná stavba z recyklovaných lodních kontejnerů. Svou hrubou industriální estetikou odkazuje k průmyslové historii Holešovic. Svým obsahem navazuje na současné proměny této městské čtvrti. Hrubá, černá skořápka skrývá příjemnou městskou kavárnu, jež se velkoplošným prosklením v průřezech starých a omlácených kontejnerů otevírá svému okolí.

Tři lodní kontejnery. Dva, tvořící základnu kavárny, jsou umístěny paralelně s hlavní ulicí. Svou fasádu však otevírají směrem do parku. Hmota obou kontejnerů je optickou a zvukovou clonou pro klidné posezení v parkové zóně. Třetí kontejner je pozorovatelna v patře kavárny. Pozorovat a být pozorován. Orientační bod na náměstí je posazený našikmo, zdánlivě nahodile, na zbylé dva kontejnery. Jde však o promyšlený tah. Natočením vznikají dvě terasy s výhledem do okolí a hmota kontejneru se stává jasným prvkem viditelným z hlavních přístupových os.

 

Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
Pohled na kavárnu z náměstí; foto: peter Fabo
Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
Kavárnu tvoří TŘI lodní kontejnery; 
foto: Peter Fabo
Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
Pohled na Kavárnu z náměstí; foto: peter Fabo

 

Použití střídmé barevné palety a základních průmyslových materiálů je v interiéru akcentováno precizně zpracovaným, atypickým detailem. Návštěvník, zákazník se nachází v průsečíku dvou realit: hrubého průmyslového produktu a boutique-café. 

Takto vnímáme i současného ducha Holešovic. Jeho esence je personifikována naší stavbou. Stojí stejně jako zromantizované industriální dědictví Holešovic na hranici odmítání (starší generací) a objímání (mladší generací). Dialog názorů. Nosný pilíř specifického výrazu této městské čtvrti. 

 

Kavarna Kontejner Ortenovo namesti axonometrie
axonometrie
COLLARCH Kavarna Kontejner Praha 7
SITUACE: 1 venkovní sezení, 2 terasa, 3 plochá střecha

 

Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
Terasa; foto: peter Fabo

 

Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier
Interiér Kavárny v přízemí; foto: peter Fabo
Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier
Interiér kavárny v patře; foto: Peter FabO
Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier
Interiér kavárny v patře; foto: peter Fabo

 

Absence sytých, kontrastních barev v interiéru dává vyniknout valérům šedé a stříbrné. Textury tvrdých povrchů jsou doplněny jemnou textilií závěsů probarvených sluncem a parkovou zelení, vstupující dovnitř velkoplošným zasklením. Posezení u kávy se stává snovým, surrealistickým zážitkem odtrženým od spěchu a stresu okolních ulic.

Vlnitý plech použitý v interiéru jako obklad stěn vtipně koresponduje s okenními závěsy. Tvoří druhou oponu skrývající zázemí kavárny, toalety a technickou místnost. Naviguje návštěvníka středem dispozice přízemí a jasně vyznačuje hmotu schodiště.

V kavárně se nachází dva bary. Ten v přízemí je sestaven z jednoduché černé ocelové konstrukce vyplněné tmavými popisovatelnými deskami. Bar je umístěn u vstupu do kavárny, v nice obložené pozinkovaným vlnitým plechem. Druhý bar v patře je sevřený mezi dvě podélné prosklené fasády. Obdobná jeklová konstrukce je vyplněna hustě perforovaným pozinkovaným plechem. Odrazivost a částečná průhlednost použitého materiálu odlehčuje hmotu baru, který při správném dopadu slunečního světla působí vzdušně a elegantně.

 

Collarch Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
půdorys přízemí: 

1 Sezení, 2 BAR, 3 Zázemí Zaměstnanců, 5 WC Invalidé, 6 WC Ženy, 7 WC Muži, 8 Technická místnost
Collarch Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
půdorys patra: 

1 Sezení, 2 Bar, 3 Terasa

 

Collarch Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
Kavárna Kontejner, foto: Karolína Matušková
Collarch Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
Kavárna Kontejner, foto: Karolína Matušková

 

Kavarna Kontejner Ortenovo namesti
Kavárna Kontejner, foto: Karolína Matušková

 

Kavárna je navržena pro celoroční provoz a vybavena veškerou potřebnou technologií od podlahového topení po výkonnou klimatizační jednotku. Nutnost výměny vzduchu je řešena viditelně v podobě spiro-potrubí, které tvoří výrazný designový prvek v interiéru a dotváří jeho industríální estetiku.

Většina zabudovaných elektroinstalací je ovládána z jednoho centrálního panelu s vypínači v podobě jednoduché, elegantní matně černé ocelové desky, vsazené do pozinkovaného vlnitého plechu.

Toalety, diskrétně umístěné za černě natřenými dveřmi, jsou výraznou barevnou deviací, kontrastující s konceptem zbytku kavárny. Jasné, až křiklavé barevné pojetí oživuje jinak rutinní zážitek.

Z dílny Collarch je i grafický styl a logotyp kavárny, který vychází z několika, na sebe naskládaných kontejnerů do tvaru písmene K. LED-neonové nápisy na fasádě, loga na kávových hrncích a kulinářských produktech i grafika webových stránek zobrazuje tento motiv v několika vybraných variacích.

 

KAVARNA KONTEJNER ORTENOVO NAMESTI
BAR V PŘÍZEMÍ; foto: peter Fabo
KAVARNA KONTEJNER ORTENOVO NAMESTI
Panel s vypínači na míru; foto: COLLARCH

 

Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier
BAR V PATŘE; foto: Collarch
Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier
Detail BARu V PATŘE; foto: Collarch
Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier
Detail BARu V PATŘE; foto: Collarch

 

Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier detail
Panel s vypínači na míru; foto: COLLARCH
Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier detail
DETAIL dveří; foto: Collarch
Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier detail
Styk podhledu a záclon; foto: Collarch

 

Kavarna Kontejner Ortenovo namesti interier wc
toalety; foto: Peter Fabo
Collarch Kavarna Kontejner Toilets
toalety; foto: Michal Janků