Experimentalní objekt Čerešně

Čerešně - Photo
ExperimantalNÍ OBJEKT čerešně, FOTO: Shota tsikoliya

EXPERIMENTÁLNÍ OBJEKT ČEREŠNĚ

 

Místo: Bratislava, Slovenská Republika
Typ: Socha v prostoru
Velikost:

Hrubá zastavěná plocha: 128m2

Klient: ITB Development a.s.
Tým: COLLARCH, Shota Tsikoliya, Jan Kovaříček

Spolupráce: Architekti Šebo Lichý

Stavební inženýr: František Denk

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimental Structure Čerešně
Foto: Shota tsikoliya
Experimental Structure Čerešně
ExperimantalNÍ OBJEKT čerešně, během výstavby

Socha může připomínat abstraktní strukturu, mrak nebo siluetu háje na kopci. Návrh transformuje neurčitý tvar do pravidelné pravoúhlé mřížky. Lesklé kovové povrchy vytvářejí velkolepou hru stínů a světla. Červené linie kontrastující se světlým okolím vytvářejí iluzi dvourozměrné skici. Pouze pozorovatel v pohybu si povšimne trojrozměrného charakteru struktury. 

Struktura se skládá ze 130 identických segmentů, z nichž každý je ortogonálním trojrozměrným křížem vyrobeným ze svařovaných ocelových nosníků 60x60mm, čtvercového průřezu. Segmenty jsou sešroubovány dohromady. Mohou být jednoduše rozebrány a znovu sestaveny v různých jiných konfiguracích.

Socha se nachází na střeše nově vzniklého bytového komplexu a představuje jasný ikonický orientační bod pro své okolí. Doplňuje veřejný prostor v okolí bytových jednotek, dotváří charakter místa. 

 

 

Experimental Structure Čerešně
Photo: Shota tsikoliya
Experimental Structure Čerešně
Photo: Shota tsikoliya