Shota Tsikoliya

 

Shota Tsikoliya

Shota Tsikoliya

MgA. Shota Tsikoliya, Ph.D, M.Sc. (*1991) vystudoval Univerzitu ve Stuttgartu a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde v současnosti působí jako odborný asistent ve studiu Architektura III a v rámci mezinárodního programu CIEE přednáší Science, Engineering Technology in the Global Architectural Design. Vede a spoluorganizuje různé workshopy zaměřené na inovativní technologie v architektuře. V rámci svého doktorského studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové obhájil disertační práci Computational Methods in Contemporary Architectural Practice: Emergent Architecture. Shota absolvoval stáž na Danish Academy of Arts, School of Architecture a mezi lety 2014-2015 studoval a pracoval na stuttgartské univerzitě v rámci Institute of Computational Design, kde se účastnil realizace pavilonu ICD/ITKE Research Pavilion 2014-2015. Při spolupráci s kancelářemi v Praze a Berlíně získal Shota četné pracovní zkušenosti na různorodých oceněných projektech.